Diagnos

Efter några dagar så hittade läkarna ett blåsljud på Marcus hjärta. Vi fick tid för ultraljud och det visade att Marcus hade 3 hål på skiljeväggen mellan kammrarna i hjärtat. Läkaren som gjorde ultraljudet förklarade att det förmodligen skulle räcka med medicin och att hålen skulle växa igen av sig själva.

Efter att vi kommit hem från sjukhuset så var in och gjorde ytterligare ett ultraljud. Den läkaren trodde att hålen var större än man sagt från början. Vi fick en remiss till Östra Sjukhuset i Göteborg.

13:e juli åkte vi till Göteborg för en undersökning. Läkaren hittade då ett stort hål som man inte sett här i Karlstad. Läkaren i Karlstad hade förstått att det måste vara något som inte stämde eftersom blodet strömmade så fort i Marcus hjärta och därför remitterat oss till Göteborg. Läkaren i Göteborg undrade om vi kunde stanna och göra operationen redan nästa dag. Det var en chock att Marcus skulle opereras. Vi diskuterade med läkaren om operationen var akut eller om vi kunde åka hem och förbereda storebror, packa och ordna allt praktiskt. Operationen kunde vänta några dagar så vi for hem. Jag tror jag grät hela vägen hem, 26 mil!

Marcus hjärtfel kallas med ett finare namn för VSD (Ventrikel Septum Defekt). Det går att åtgärda men Marcus måste växa lite först. Det som går att göra i väntan på den stora operationen är att göra en sk ”bandning” av lungartären. Då stryps lite av blodflödet ut till lungorna som annars skulle kunna skadas innan tätningen av hålen görs.

Marcus har också vad som kallas för klumpfot. Han satt i min mage och därför hade hans ena fot vinklats fel. Detta åtgärdas med hjälp av gips och genom att hälsenan skärs av. Den operationen gjordes när Marcus gjorde bandningen av lungartären.